Vårt uppdrag

Frölunda

Studien "Vem bor runt Frölunda Torg" av Allan Dale, utvecklingsledare Folkhälsa, visar en serie problem.

Stora ekonomiska skillnader i västra delarna av Göteborg gentemot andra stadsdelar, höga ohälsotal bland unga
och elever årskurs 9 som inte fick godkänt avgångsbetyg.

Var med och påverka!

Vilka är vi?

Hur jobbar vi?

Vad är lösningen?

Vad är samhällsproblemet?

Föreningen FOKUS är ett samarbete mellan ideella föreningar, organisationer och företag.

Syftet är att stärka och stödja ideella föreningars arbete med ungdomar och barn.
barn. Målet är att genom ideella föreningars arbete stärka barns och ungdomars möjligheter till en aktiv fritid och därmed ljusare framtidsutsikter.

Var med och påverka!

Vilka är vi?

Hur jobbar vi?

Vad är lösningen?

Vad är samhällsproblemet?

Aktiviteter vi anordnar: Street Games, Indoor Games, Winter Games, simskola. Projekt vi driver: Fritidsbanken.

  • Nätverksgrundande för föreningar, näringslivet och andra organisationer

  • Öka andelen tjejer på fritidsgården och inom föreningslivet

  • Utbildningar och aktiviteter

  • Inbjudan till föreläsningar

  • Fler äldre ungdomar som leder yngre ungdomar

  • Få fler aktiva i föreningslivet med 10 procent på ett år

  • Öka spontanaktiviteter

Var med och påverka!

Vilka är vi?

Hur jobbar vi?

Vad är lösningen?

Vad är samhällsproblemet?

Bli medlem

Att få fler aktiva i föreningslivet och därigenom utjämna skillnader i samhället är ett av våra viktigaste uppdrag. Tillsammans arbetar för en bättre framtid för våra barn och ungdomar – bli medlem du också.

Var med och påverka!

Vilka är vi?

Hur jobbar vi?

Vad är lösningen?

Vad är samhällsproblemet?