BLI MEDLEM
Fokus Förening

Fokus Förening är en paraply organisation.

Ett nätverk av idrottsföreningar, kulturorganisationer, kyrkor och näringslivet.

 Syfte

 Aktivera barn och unga i SDF AFH och Västra Göteborg

Vara ett samverkande organ för föreningar i SDF AFH & Västra Göteborg

Vara kärnan för organisation & administration för samverkansprojekt

Synliggöra föreningar

 Uppdrag

Stötta samverkan mellan föreningar

Organisera övergripande event / aktiviteter

Ansöka om ekonomiskt bidrag för samverkansprojekt

Hitta nya vägar för samverkan

Nätverksgrundande för föreningar, näringslivet och andra organisationer

Synliggöra föreningslivet

 Föreningarnas uppdrag

Genomföra aktiviteter

Engagera föreningarnas ungdomsledare i aktiviteterna

Gemensamt arbeta för föreningslivet

Utveckla föreningen

Fortsätta aktivera de egna medlemmarna i den egna aktiviteten

 Mål

Flera aktiva unga i föreningslivet

Fokus Förening – växa i antal medlemsföreningar och inkludera olika verksamheter

Inkludera andra organisationer

Inkludera kommunen

Inkludera närigslivet

Kommande

Evenemang


_____________


Arrangör: Fokus Föreningen


Kategori: Barn & familj, Festival, Hälsosamt, Idrott


Du kan även prenumerera till vårt nyhetsbrev!
Vi kontaktar dig när vi har något på gång.